Предлагаме Ви възможност за сключване на следните типове застраховки:

Медицинска застраховка ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Какво покрива застраховката?

✓ Медицински разноски при акутно заболяване и спешна дентална помощ в чужбина;
✓ Репатриране поради медицински причини;
✓ Репатриране на тленни останки или разходи за погребение при смърт на застрахования в чужбина;
✓ Повреда, загуба, кражба на личен багаж;
✓ Разходи при закъсняла доставка на багаж в чужбина;
✓ Разходи при прекъсване на пътуването в чужбина;
✓ Разходи при преждевременно завръщане у дома;
✓ Разходи за продължаване на пътуването в чужбина;
✓ Разходи при наложително удължаване на престоя;
✓ Разходи за издирване и спасяване в чужбина;
✓ Лична гражданска отговорност в чужбина.

Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ
Застраховка „Отмяна на пътуване“ покрива възникналите разходи при отмяна или прекъсване на пътуването в чужбина. Застраховката за отмяна на пътуване покрива сумата, която не е възстановена от организатора на пътуването, след настъпване на събитие, което не позволява отпътуване или налага прекъсване на вече предприето пътуване.

Какво покрива застраховката?

✓ Възстановяване на възникнали разходи при анулиране на резервирано пътуване;
✓ Възстановяване на разходите за предплатени, но неконсумирани услуги поради прекъсване на пътуването;
✓ Разходи поради удължаване на престоя в чужбина;
✓ Разходи за транспорт поради прекъсване на пътуването;
✓ Разходи за продължаване на пътуването, след временно прекъсване;
✓ Възстановяване на разходи при изпуснат заминаващ от родината полет, поради закъснение на превозно средство;
✓ Възстановяване на допълнителни разходи във връзка със закъсняло пристигане на родното летище.

Какво не покрива застраховката?
× Анулиране на пътуването от страна на фирмата организатор;
×  Събития, които са причинени предумишлено или поради груба небрежност на застрахования;
×  Опит за самоубийство или самоубийство на застрахования;
×  Събития в здравословното състояние, които са настъпили или се очаква да настъпят в момента на сключване на застраховката или началото на пътуването;
×  Събития, които застрахованият понася вследствие на употреба на алкохол, наркотици, медикаменти или поради отлагане на предписана терапия;
×  Събития, които са в посредствена или непосредствена връзка с размирици, военни действия, терор от всякакъв вид, стихийни бедствия, влияния на околната среда, земетресения;
×  Събития, настъпващи вследствие на епидемии и пандемии;*
×  Събития, предизвикани от разпоредби на властите.

COVID-19, това няма да ни спре…..
COVID-19 е вече покрито застрахователно събитие!

За повече информация или съдействие при избор на подходяща застраховка, според конкретните изисквания или конкретното пътуване – екскурзия, почивка, круиз, хотелско настаняване и други, моля свържете се с нас на тел. +359 882 285 878 или на e-mail: office@kagroup.bg